menu
Word Lid
Socialistische graaipolitiek in Deurne: terwijl andere partijen morrelen in de marge onderneemt Vlaams Belang verdere stappen tegen corruptie

In navolging van ons persbericht van 25 augustus jongstleden waarin we de socialistische graaicultuur van districtsvoorzitter Frank Geudens aan de kaak stelden en de berichtgeving daarover in de kranten verscheen, hebben alle politieke actoren hun opinie in de media kunnen kenbaar maken. Vooruit-voorzitter Sascha Luyckx vindt dat districtsvoorzitter Sekeris verantwoordelijk is, maar veroordeelt het gedrag van partijgenoot Geudens niet! Groen, PVDA en CD&V Deurne lijken zwaarder te tillen aan de verantwoordelijkheid van Sekeris dan aan het gedrag van Geudens. Districtsburgemeester Sekeris mag in deze dan wel een zware verantwoordelijkheid dragen, aan rondjes zwarte piet doorschuiven, heeft de Deurnaar echter geen boodschap. Zeker niet wanneer men leest wat er voorgesteld wordt.

CD&V laat optekenen dit dossier “mee tot op de bodem te willen uitspitten”. Hun enige raadslid is echter even weinig aanwezig als actief. Groen dringt aan op een extra commissie waarin het districtscollege en Frank Geudens zich kunnen verantwoorden. Denkt Groen werkelijk dat er daar een ander resultaat kan uit volgen dan wat er in het antwoord op onze schriftelijke vraag te lezen valt? Dit lijkt ons op z’n minst gezegd enorm naïef. PVDA op zijn beurt, wil weten met wie Geudens het laatste jaar uiteten is gegaan. Alsof dit relevant is wanneer men in minder dan een jaar voor meer dan 1.000 euro aan restaurantkosten declareert. Verder geen voorstellen of vragen vanuit (extreem)linkse hoek.

Vlaams Belang Deurne daarentegen zal in navolging van deze fraudezaak, die zij als enige aan het licht bracht, ook klacht indienen bij het bevoegde Bureau voor Integriteit in verband met de uitspattingen van de districtsraadsvoorzitter. Op zeer korte termijn zal moeten blijken of de bevoegde instanties en coalitiepartners in kwestie de moed hebben om doortastend op te treden. Het Vlaams Belang is alvast bereid haar verantwoordelijkheid in deze te nemen teneinde komaf te maken met de socialistische graaicultuur.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF